English
русский
Українська

Inne wiadomości

Cztery bataliony Czeczenów w odległości 150-200 km od granicy z obwodem sumskim: czy istnieje zagrożenie dla Ukrainy?

Cztery bataliony Czeczenów w odległości 150-200 km od granicy z obwodem sumskim: czy istnieje zagrożenie dla Ukrainy?

Prawdopodobnie jest to tylko demonstracja "siły", być może w celu przeprowadzenia operacji zwiadowczych w pobliżu granicy.