English
русский
Українська

Inne wiadomości

'Ratują życie żołnierzy': Zastępca Syrskiego opowiada o wprowadzeniu systemów zrobotyzowanych w Siłach Zbrojnych

"Ratują życie żołnierzy": Zastępca Syrskiego opowiada o wprowadzeniu systemów zrobotyzowanych w Siłach Zbrojnych

Obecnie Ministerstwo Obrony rozwija ścisłą współpracę między wojskiem, deweloperami, przedsiębiorstwami i naukowcami.