English
русский
Українська

Trending:

Rodzaje znieczulenia stosowanego podczas operacji

Główne rodzaje znieczulenia. Źródło: https://ru.freepik.com/author/wangxina

Znieczulenie to praktyka medyczna stosowana w celu tymczasowego wyłączenia wrażliwości na ból lub inne bodźce podczas zabiegów medycznych lub interwencji chirurgicznych. Znieczulenie działa na ośrodkowy układ nerwowy, tłumiąc jego funkcje, dzięki czemu pacjent nie odczuwa bólu i nie jest przytomny przez pewien czas.

Istnieje kilka rodzajów znieczulenia, z których każdy jest stosowany w zależności od rodzaju zabiegu medycznego, interwencji chirurgicznej lub innych czynników.

Główne rodzaje znieczulenia:

Znieczulenie ogólne (wziewne lub dożylne) jest najczęstszym rodzajem znieczulenia, które jest powszechnie stosowane.

 • Pacjent jest instruowany, aby przygotować się do znieczulenia, w tym tymczasowo odstawić jedzenie i płyny przed operacją.
 • Znieczulenie wziewne (przez drogi oddechowe)
 • Znieczulenie wziewne: pacjent wdycha substancje o właściwościach znieczulających. Zwykle odbywa się to przez maskę krtaniowo-tchawiczą (LTM) lub przez intubację (wprowadzenie rurki do dróg oddechowych), jeśli wymagane jest długotrwałe znieczulenie. Przykłady wziewnych środków znieczulających obejmują sewofluran, izofluran, desfluran itp.
 • UWAGA! "Maska krtaniowo-tchawicza może być przydatna w sytuacjach, w których intubacja tchawicy nie jest odpowiednia lub możliwa. Może to obejmować niektóre zabiegi chirurgiczne, krótkotrwałe znieczulenie i sytuacje, w których pacjenci nie mogą być skutecznie zaintubowani. Decyzja o metodzie podania znieczulenia jest zawsze podejmowana przez wykwalifikowany personel medyczny w zależności od okoliczności i konkretnego przypadku".
 • Znieczulenie dożylne (znieczulenie dożylne)
 • Dożylne środki znieczulające: Wstrzykiwane bezpośrednio do żyły pacjenta. Ta metoda jest zwykle stosowana do początkowego podania środka znieczulającego i może być uzupełniona wziewnymi środkami znieczulającymi. Przykłady dożylnych środków znieczulających obejmują propofol, fentanyl, tiopental itp.
 • Podczas zabiegu anestezjolog utrzymuje stan znieczulenia, dostosowując dawki środków znieczulających i zapewniając poziom znieczulenia wystarczający do utrzymania bezbolesności i utraty przytomności.
 • Pacjent jest monitorowany podczas całej procedury, kontrolując ważne wskaźniki, takie jak ciśnienie krwi, tętno, poziom tlenu we krwi i inne parametry.
 • Po zabiegu anestezjolog stopniowo zmniejsza dawki podtrzymujące środków znieczulających, umożliwiając pacjentowi stopniowe odzyskanie przytomności.

Możliwe są skutki uboczne znieczulenia ogólnego:

 • Po wybudzeniu niektórzy pacjenci mogą odczuwać nudności i wymioty. Może to być spowodowane zastosowaniem środków znieczulających i innych leków.
 • Niektórzy pacjenci mogą odczuwać przejściowe bóle głowy po znieczuleniu. Może to być spowodowane zmianami ciśnienia wewnątrz czaszki.
 • Niektórzy pacjenci mogą odczuwać zawroty głowy i osłabienie przez kilka godzin po znieczuleniu.
 • Po intubacji (wprowadzeniu rurki do dróg oddechowych) niektórzy pacjenci mogą tymczasowo odczuwać ból gardła lub krtani.
 • W rzadkich przypadkach znieczulenie może powodować powikłania ze strony układu oddechowego, takie jak skurcz oskrzeli, niedodma (zapadnięcie się płuca) lub zapalenie płuc.
 • Mogą wystąpić reakcje alergiczne na stosowane leki lub materiały, takie jak lateks.
 • Niektórzy pacjenci mogą odczuwać ból mięśni i dyskomfort po znieczuleniu.
 • Pełne wybudzenie ze znieczulenia może zająć trochę czasu, a w tym okresie może wystąpić senność i dezorientacja.

Należy zauważyć, że większość pacjentów nie doświadcza poważnych skutków ubocznych znieczulenia ogólnego. Wykwalifikowany personel medyczny dokładnie ocenia pacjenta przed znieczuleniem i podejmuje środki w celu zminimalizowania ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa.

Znieczulenie miejscowe

Znieczulenie miejscowe to metoda znieczulenia, w której środek znieczulający jest nakładany bezpośrednio na ograniczony obszar ciała w celu zablokowania wrażliwości na ból w tym obszarze. Ten rodzaj znieczulenia pozwala pacjentowi zachować świadomość i jest zwykle stosowany w przypadku drobnych zabiegów chirurgicznych.

 • Środek znieczulający może być podawany (np. lidokaina, bupiwakaina itp.) w postaci zastrzyku, maści, sprayu lub kremu. Zależy to od charakteru zabiegu i konkretnych okoliczności.
 • Środek znieczulający blokuje sygnały bólowe pochodzące z zakończeń nerwowych w leczonym obszarze. Można to osiągnąć poprzez blokowanie nerwów na różnych poziomach, takich jak nerwy obwodowe lub wiązki nerwów w określonej części ciała.
 • W przeciwieństwie do znieczulenia ogólnego, znieczulenie miejscowe nie wpływa na świadomość pacjenta. Pacjent może czuć dotyk, ale nie odczuwa bólu.
 • Znieczulenie miejscowe może być stosowane do różnych procedur: stomatologii, drobnych zabiegów chirurgicznych, usuwania małych guzów i innych.
 • Efekt znieczulenia miejscowego jest tymczasowy, a czas jego trwania zależy od wybranego środka znieczulającego. Zwykle zapewnia ono wystarczającą ulgę w bólu dla konkretnej procedury medycznej.
 • Pomimo względnego bezpieczeństwa, znieczulenie miejscowe może powodować pewne rzadkie powikłania lub reakcje alergiczne, dlatego lekarz powinien dokładnie przeprowadzić wywiad i ocenić pacjenta przed jego zastosowaniem.

Znieczulenie regionalne

Znieczulenie regionalne to metoda znieczulenia, w której środek znieczulający jest wstrzykiwany w pobliżu grupy nerwów lub rdzenia kręgowego, co blokuje wrażliwość na ból w określonym obszarze ciała. Ten rodzaj znieczulenia jest powszechnie stosowany do blokowania bólu w kończynach lub innych częściach ciała przy jednoczesnym zachowaniu świadomości pacjenta.

Rodzaje znieczulenia regionalnego:

 • Znieczulenie zewnątrzoponowe
 • Środek znieczulający jest wstrzykiwany do przestrzeni zewnątrzoponowej, która znajduje się poza kanałem kręgowym, ale blisko niego.
 • Znieczulenie podpajęczynówkowe (znieczulenie bezpośrednie)
 • Środek znieczulający jest wstrzykiwany do kanału kręgowego, blokując nerwy odpowiedzialne za czucie w określonym obszarze ciała.
 • Blokady obwodowe
 • Środek znieczulający jest wstrzykiwany w pobliżu obszaru, blokując nerwy unerwiające ten obszar.
 • Cel znieczulenia regionalnego
 • Zablokowanie wrażliwości w określonym obszarze umożliwia chirurgom wykonywanie zabiegów na kończynach lub innych częściach ciała bez bólu dla pacjenta.
 • Świadomość pacjenta
 • W przeciwieństwie do znieczulenia ogólnego, ten rodzaj znieczulenia zachowuje świadomość pacjenta, a pacjent może widzieć, słyszeć i wchodzić w interakcje.

Znieczulenie regionalne może być stosowane w szerokim zakresie procedur, w tym w chirurgii kończyn, chirurgii miednicy i jamy brzusznej oraz w celu ułatwienia porodu. Znieczulenie regionalne może mieć zalety w porównaniu ze znieczuleniem ogólnym, takie jak mniejsze ryzyko powikłań płucnych i oddechowych. Jednak, jak w przypadku każdej procedury, znieczulenie regionalne może powodować rzadkie powikłania lub reakcje alergiczne, dlatego powinno być wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny.

Wybór metody zależy od różnych czynników, w tym rodzaju operacji, czasu trwania zabiegu, stanu pacjenta, preferencji anestezjologa i innych okoliczności klinicznych. W celu uzyskania i utrzymania znieczulenia podczas zabiegu chirurgicznego można zastosować kombinację różnych technik.

Ważne jest, aby proces ten był przeprowadzany przez wykwalifikowany personel medyczny, który może skutecznie monitorować stan pacjenta i utrzymywać poziom znieczulenia na pożądanym poziomie.

Inne wiadomości

Wymieniono 5 napojów, których należy unikać po 40 latach

Wymieniono 5 napojów, których należy unikać po 40 latach

Nie przynoszą nic dobrego i działają dokładnie odwrotnie
Co jest dobre dla kalafiora i jak go ugotować w nietypowy sposób

Co jest dobre dla kalafiora i jak go ugotować w nietypowy sposób

Dobrze komponuje się z innymi warzywami, mięsem, drobiem i serem
Które warzywa pozostają najzdrowsze po obróbce cieplnej: top 4

Które warzywa pozostają najzdrowsze po obróbce cieplnej: top 4

Ekspert zaleca mieszanie surowych i gotowanych warzyw