English
русский
Українська

Inne wiadomości

Dom z Chimerami

Sieć pokazała, jak wyglądał Dom z Chimerami w Kijowie na początku XX wieku. Zdjęcie

Ponadto można zobaczyć proces budowy jednego z najbardziej znanych budynków w dzielnicy rządowej