English
русский
Українська

Inne wiadomości

Większość Ukraińców wierzy w AFU i jest przekonana, że Ukraina zmierza we właściwym kierunku: wyniki sondażu

Większość Ukraińców wierzy w AFU i jest przekonana, że Ukraina zmierza we właściwym kierunku: wyniki sondażu

Jednak większość respondentów stwierdziła, że byliby gotowi znieść trudy kilkuletniej wojny, aby zwyciężyć
Stało się wiadome, ilu Ukraińców jest przeciwnych jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym na rzecz Rosji: wyniki sondażu

Stało się wiadome, ilu Ukraińców jest przeciwnych jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym na rzecz Rosji: wyniki sondażu

Świadczy to o dużej odporności i zrozumieniu niemożności osiągnięcia prawdziwego i sprawiedliwego pokoju bez zwrotu ich terytoriów