English
русский
Українська

Osoba

Wasilij Nebenzya

Wasilij Nebenzya

Post-przedstawiciel Rosji przy ONZ, propagandysta dyplomatyczny
4 artykułów
Kontakty
Krótka biografia

WasilijNebenzia był radzieckim i rosyjskim dyplomatą i propagandystą.

Krótka biografia

Wasilij Nebenżya urodził się 26 lutego 1962 r. w Wołgogradzie.

Natychmiast po ukończeniu Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w 1983 r. wstąpił do służby dyplomatycznej.

Pracował jako attaché w ambasadzie radzieckiej w Tajlandii oraz na różnych stanowiskach w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W latach 2013-2017 był zastępcą szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Od lipca 2017 r. jest stałym przedstawicielem Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Został umieszczony w bazie danych "Peacekeeper" za nielegalną wizytę na tymczasowo okupowanym ukraińskim półwyspie Krym.

Wielokrotnie udzielał się w rosyjskiej propagandzie, zaprzeczał rosyjskiej agresji na Ukrainę i próbował zalegalizować okupację Krymu.

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ zaprzeczył ludobójstwu popełnionemu przez rosyjskich okupantów w Buczy pod Kijowem.

Rodzina

Nebenzya jest żonaty. Jego żoną jest Ludmiła Kasincewa. Ma syna Siergieja.

pokaż więcej