English
русский
Українська

Osoba

Mykoła Tomenko

Mykoła Tomenko

Ukraiński polityk
0 artykułów
Kontakty
Krótka biografia

MykołaTomenko jest ukraińskim politykiem.

Krótka biografia

Mykoła Tomenko urodził się w Czerkaszynie, we wsi Małe Kanevtsy 11.12.1964 roku.

Wykształcenie wyższe zdobył na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki, który ukończył w 1989 roku.

W latach 1983-1985 Mykoła Tomenko brał udział w walkach Armii Radzieckiej w Afganistanie i musiał czasowo zawiesić studia na Uniwersytecie.

Był jednym z organizatorów kongresu założycielskiego Ruchu Ludowego Ukrainy.

W latach 1993-1994 pracował w Ministerstwie Narodowości i Migracji.

Od 1997 do 1998 roku Mykoła Tomenko kierował pododdziałem nauk politycznych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

W 1998 roku był kandydatem partii "Reformy i Porządek", ale partii nie udało się wejść do parlamentu.

W latach 2000-2001 Mykoła Tomenko kierował Wydziałem Informacji i Prasy w Kijowskiej Państwowej Administracji Miejskiej.

W 2002 roku został wybrany na posła z ramienia partii " Nasza Ukraina". Podczas wyborów prezydenckich w 2004 roku, Tomenko uczestniczył w kampanii wyborczej Wiktora Juszczenki jako jego zaufany przedstawiciel.

Po zwycięstwie Juszczenki Mykoła Tomenko spędził prawie cały 2005 rok jako wicepremier ds. społecznych i humanitarnych w gabinecie Julii Tymoszenko. We wrześniu 2005 roku podał się do dymisji, a dwa miesiące później wystąpił z partii Reformy i Porządek.

W rezultacie Mykoła Tomenko wziął udział w wyborach parlamentarnych w 2006 roku z ramienia Bloku Julii Tymoszenko. W rezultacie zajął stanowisko wiceprzewodniczącego tej frakcji w Radzie Najwyższej, a w 2007 roku przez ponad pół roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Najwyższej.

W Radzie Najwyższej siódmej konwokacji Mykoła Tomenko reprezentował Batkiwszczynę, ale w 2014 roku, krótko po zakończeniu Rewolucji Godności, opuścił partię i pozostał w parlamencie jako niezrzeszony deputowany.

W przyspieszonych wyborach do ukraińskiego parlamentu w 2014 roku Tomenko został wybrany jako deputowany z ramienia BPP. Jednak w ostatnim miesiącu 2015 roku Tomenko opuścił frakcję Blok Petro Poroszenki, a wiosną 2016 roku decyzją kongresu BPP Mykoła Tomenko został przedwcześnie pozbawiony statusu i uprawnień deputowanego Ukrainy.

Sam Tomenko stwierdził, że ta decyzja siły politycznej Petro Poroszenki była bezprawna i odwołał się do Najwyższego Sądu Administracyjnego Ukrainy o anulowanie pozbawienia go mandatu.

Mykola Tomenko jest autorem kilku monografii, w tym: "Historia konstytucji Ukrainy", "Teoria polityki", "Ukraiński romantyk Mikołaj Gogol". Na swoim koncie ma również około stu artykułów naukowych i publicystycznych.

Jest również inicjatorem i organizatorem ogólnokrajowych kampanii "7 cudów Ukrainy" i "7 naturalnych cudów Ukrainy".

Rodzina Mykoły Tomenki

Polityk jest żonaty. Żoną Mykoły Tomenko jest Walentyna. Małżonkowie mają syna Pavlo.

Aktywność w sieci

  • Facebook. Stronę Mykoły Tomenko na Facebooku subskrybuje ponad trzydzieści tysięcy użytkowników.

  • Instagram. Pojawienie się nowych zdjęć Nikołaja Tomenko na Instagramie śledzi prawie tysiąc subskrybentów.

pokaż więcej

Artykuły

Nie ma jeszcze żadnych wiadomości