English
русский
Українська

Osoba

Baszar al-Assad

Baszar al-Assad

3 artykułów
Kontakty
Krótka biografia
pokaż więcej