English
русский
Українська

Osoba

Baszar al-Assad

Baszar al-Assad

2 artykułów
Kontakty
Krótka biografia
pokaż więcej